Αφρός

Αφρός: σε φύλλο ή σε ρολό

Πόροι για κάθε είδος αφρού, συμπεριλαμβανομένου του EVA , Ορθολίτης αφρού, hi-poly. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των πελατών, όλοι οι παρακάτω παράγοντες προσαρμόζονται:

Χρώμα

Βάρος

Σκληρότητα

Σχήμα

Πυκνότητα

Διάτρηση

foam