Γείσο

Ευκολία

4 ψυχρές μηχανές χύτευσης

2 ζεστά μηχανήματα χύτευσης

2 γραμμές συναρμολόγησης 15 μέτρων

1 γραμμή QC & συσκευασίας 8 μέτρων

Ετήσια παραγωγή

2 εκατομμύρια σόλα ζεύγους