Εκτύπωση εσωτερικής εξάχνωσης

Ευκολία

2 μηχανήματα εκτύπωσης

1 μηχανή εκτύπωσης εξάχνωσης

1 μηχανή κοπής 3D

Ετήσια παραγωγή

1-2 εκατομμύρια εσωτερική σόλα

Laser-cutting
Print
Print-in-roll